Uchwała nr RGK.0007.86.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres pięciu lat. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., poz. 65 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.86.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres pięciu lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., poz. 65 ze zmianami) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.86.2020 (835kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (1 grudnia 2020, 12:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135