NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/303/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2008w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota.Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 )uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/303/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 )uchwala się, co następuje:


w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Bia….pdf (28kB) pdf

* zmieniona Uchwałą nr RGK.0007.191.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2008, 15:15:12)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (28 października 2013, 13:58:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2246