NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/304/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2008w sprawie wydania przepisu porządkowego.Na podstawie art.40 ust.3 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr10, poz.25, Nr 180, poz.1111 ) oraz art.4 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.07.68.449 j.t.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/304/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie wydania przepisu porządkowego.

Na podstawie art.40 ust.3 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr10, poz.25, Nr 180, poz.1111 ) oraz art.4 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.07.68.449 j.t.), uchwala się, co następuje:


w sprawie wydania przepisu porządkowego.pdf (27kB) pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 34-2008.pdf (1633kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2008, 15:17:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 stycznia 2009, 08:44:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2064