NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/306/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 grudnia 2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVII/306/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 grudnia 2008


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (15 grudnia 2008, 14:13:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (15 grudnia 2008, 14:17:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2097