NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/309/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 grudnia 2008w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skarg pana Tadeusza Grzeszczaka na bezczynność Wójta Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) w związku z §66 ust.2 i 3 Statutu Gminy Białe Błota, uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVII/309/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 grudnia 2008


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skarg pana Tadeusza Grzeszczaka na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) w związku z §66 ust.2 i 3 Statutu Gminy Białe Błota, uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (15 grudnia 2008, 14:18:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2277