NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/310/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXVII/310/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) uchwala się , co następuje:


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długote….pdf (17kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (15 grudnia 2008, 14:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2723