NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/313/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2008w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami: z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1389, z 2008 r., Nr 54, poz. 326) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/313/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami: z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1389, z 2008 r., Nr 54, poz. 326) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co następuje:


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (6 stycznia 2009, 10:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2044