NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/316/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr10, poz.25, Nr 180, poz.1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/316/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr10, poz.25, Nr 180, poz.1111) uchwala się, co następuje:


w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady G….pdf (45kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (6 stycznia 2009, 10:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2023