NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/317/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego SzkółNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr10, poz.25, Nr 180, poz.1111 ) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/317/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr10, poz.25, Nr 180, poz.1111 ) uchwala, co następuje:


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego ….pdf (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (6 stycznia 2009, 10:56:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2143