NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/319/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2008w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art.13 ust.1 i art.28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami : Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, Nr 220, poz.1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008 r., Nr 59, poz.369) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXVIII/319/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art.13 ust.1 i art.28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami : Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, Nr 220, poz.1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008 r., Nr 59, poz.369) uchwala się, co następuje


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (6 stycznia 2009, 11:03:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1943