NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/322/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2008w sprawie: przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy”.Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, z 2006 roku Nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/322/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie: przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy”.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, z 2006 roku Nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) uchwala się, co następuje:


w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Roz….pdf (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (6 stycznia 2009, 11:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2388