Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Białe Błotaz dnia 10 grudnia 2010w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675,ze zm.) i art 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr III/13/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 10 grudnia 2010


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675,ze zm.) i art 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) uchwala się co następuje:


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (32kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Nr 215, poz. 3000 z dnia 2010-12-31

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (16 grudnia 2010, 08:48:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 stycznia 2011, 13:49:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1973