Uchwała nr RGK.0007.148.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 98 a ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.148.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 98 a ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie, w celu rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, niezabudowanej działki nr 119/15 o pow. 0,0562 ha położonej w Białych Błotach, stanowiącej własność osoby fizycznej, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 98 a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w rozliczeniu opłaty adiacenckiej osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Ponieważ działka nr 119/15 w Białych Błotach stanowi działkę zajętą pod drogę, przejęcie jej umożliwi szybszą i bezkonfliktową realizację urządzeń infrastruktury technicznej na tym terenie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik:
Załącznik (30kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 11:21:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1257