Uchwała nr RGK.0007.149.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2013w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.149.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie niezabudowanej działki oznaczonej nr 80/225 o pow. 0,0430 ha położonej w Murowańcu, stanowiącej własność Gminy Białe Błota, określonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach 80/67 i 80/105. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Właściciel działki nr 80/105 w Murowańcu wystąpił z wnioskiem o sprzedaż części działki nr 80/37, odpowiadającej po podziale geodezyjnym działce nr 80/225, w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. Ponieważ działka nr 80/225 przylega bezpośrednio również do działki nr 80/67 i mogłaby poprawić warunki jej zagospodarowania postanowiono wyrazić zgodę na sprzedaż przedmiotowego gruntu w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Sprzedaż wymienionego gruntu przysporzy gminie środki finansowe. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 11:24:45)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 11:26:30)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1309