Zarządzenie nr 210Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 stycznia 2009w sprawie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych w 2009 r.

Zarządzenie nr 210
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 stycznia 2009


w sprawie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych w 2009 r.


Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
 
§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań publicznych w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Druki, na których należy składać oferty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2009 roku.
 
§ 3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Gazecie Pomorskiej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie konkursu - czwartki lekkoatletyczne 2009.doc (40kB) plik

Wzór oferty - czwartki lekkoatletyczne 2009.doc (89kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 stycznia 2009, 11:08:12)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (8 stycznia 2009, 11:51:04)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1182