Zarządzenie nr 394Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23 kwietnia 2010w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie nr 394
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 kwietnia 2010


w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Na podstawie art.78b  ustawy z dnia 27 września 1999 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z póź. zm.).
 
 
zarządza się co następuje :
 
 
§ 1.Na obszarze gminy Białe Błota wyznacza się następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  1.)Wieś  Białe Błota przy zbiegu ul. Centralnej i ul. Gronowej;
  2.)Wieś  Łochowo  ul. Szosa Nakielska ( plac targowy) .
 
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (28 kwietnia 2010, 09:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1939