Zarządzenie nr 64Wójt Gminy Białe Błotaz dnia 12 sierpnia 2011w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie nr 64
Wójt Gminy Białe Błota
z dnia 12 sierpnia 2011


w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr  SG.0050.64.2011 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 11  sierpnia 2011 roku
 
 
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
            Na podstawie art.114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy
 ( Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z póź. zm.).
 
 
zarządza się co następuje :
 
 
§ 1.Na obszarze gminy Białe Błota wyznacza się następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  :
  1.Wieś  Białe Błota przy zbiegu ul. Centralnej i ul. Gronowej;
  2.Wieś  Łochowo  ul. Szosa Nakielska ( parking przy kościele);
  3.Wieś  Kruszyn Kr. ul. Świerkowa przy sklepie;
  4.Wieś Trzciniec przy zbiegu ul. Sarniej i ul. Łosiowej;
  5.Wieś Przyłęki ul. Przysieckiego przy przystanku PKS;
  6.Wieś Ciele ul. Kościelna przy sklepie;
  7.Wieś Lisi Ogon ul. Starowiejska przy sklepie;
  8.Wieś Zielonka przy  ul. Bocianowo przy przystanku PKS;
  9.Wieś  Murowaniec ul. Opalowa przy sklepie 
 
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (12 sierpnia 2011, 08:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2374