Zarządzenie nr 65Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 sierpnia 2011w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie nr 65
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 12 sierpnia 2011


w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

            Na podstawie art.61b  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy
 ( Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z póź. zm.).
 
 
zarządza się co następuje :
 
 
§ 1.Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. wyznaczyć Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27
 
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (12 sierpnia 2011, 08:14:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045