Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 22/2009


WÓJT GMINY
 BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ- 7624-43/09
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
                        Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 22/2009 dla inwestycji pod nazwą:

projekt odcinka ul. Dymnej i Mostowej w Przyłękach, gm. Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 07 października 2009 r. znak: OŚ.II.7660/102/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia z dnia 29 września 2009 r. znak:N.NZ-40-BB-26/09).  


 
 
 
 
 
Do wiadomości:
tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa  Przyłęki
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (10 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (11 listopada 2009, 22:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1555