Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 26/2009, KOŚ-7624-50/09

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-50/09


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 26/2009 dla inwestycji pod nazwą:
zaprojektowanie, zbadanie  i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych  przez Moller Polska na terenie działki nr 313/8 położonej w miejscowości Zielonka, gm. Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 13.11.2009 r. znak: OŚ.II.7660/116/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 02.11.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-33/09).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Zielonka.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (28 grudnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (28 grudnia 2009, 15:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1637