Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                  ZAWIADOMIENIE


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 11/2010 dla inwestycji pod nazwą:


 „działalność handlowo-usługowa, sprzedaż części, wulkanizacja oraz naprawa samochodów i motocykli, reklama oraz przewozy okolicznościowe pojazdami retro, na działce nr 797 położonej przy ul. Kwiatowej w Łochowie, gm. Białe Błota”.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

                                                                             Z up. Wójta
                                                                         Magdalena Wajchert
                                                          Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (5 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (5 sierpnia 2010, 09:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1576