Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 3/2012 dla inwestycji pod nazwą:

„adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi pojazdów oraz budowie parkingu dla cystern samochodowych na działkach nr 12/6 i 12/21 w Zielonce, gm. Białe Błota”.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

                                                                  Z up. Wójta
                                                                    Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (21 marca 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 marca 2012, 10:10:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1680