informacja o wydanej decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach nr5/2012

  Białe Błota, dnia 11.04.2012 r.


WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.5.2012.KOŚ
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/2012 dla inwestycji pod nazwą:
„budowa 4 zbiorników gazu propanowego dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej na dz. nr 322/6 położonej w Zielonce, gm. Białe Błota”Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Z-ca Wójta
/-/ Jan Jaworski
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

tablicy ogłoszeń sołectwa Zielonka.

stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (12 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (12 kwietnia 2012, 14:28:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1544