informacja o wydaniu decyzji środowiskowej nr 8/2012

 


Białe Błota, dnia 05.12.2012 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.9.2012.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 8/2012 dla inwestycji pod nazwą:


Wdrożenie nowej technologii produkcji krawężników drogowych z zastosowaniem minerału skalnego zeolitu nr działek 44/48 i 2037/2 położonych w miejscowości Białe Błota,

gm. Białe BłotaPonadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.Z-ca Wójta

/-/ Jan Jaworski

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (7 grudnia 2012, 09:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1034