zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4/2015

 

Białe Błota, dnia 30.06.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.15.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatu ślusarskiego, zlokalizowanego na działce nr 206/12 przy ul. Platynowej 3 w Lisim Ogonie, na galwanizernię "

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z upoważnienia Wójta

Zastępca Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Jan Czekajewski

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (30 czerwca 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (30 czerwca 2015, 10:31:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593