zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2016

Białe Błota, dnia 23.03.2016 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.57.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjną i zapleczem socjalnym na działce nr 122/27 położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota"


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.Z upoważnienia Wójta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

/-/ Anna Zdunek

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Kruszyn Krajeński.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 marca 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (25 marca 2016, 09:42:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516