Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Białe Błota, dnia 16.12.2016 r.
Wójt Gminy
Białe Błota
 
OŚ.6220.20.2016. KOŚ
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)
 
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 02.12.2016 r. Pana Stanisława Lewandowskiego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Elektrownia Fotowoltaiczna „Kruszyn Krajeński” na działkach o numerach ewidencyjnych 16/1 i 17/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota.
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
                                                                                              Z up. Wójta
                                                                                              /-/ Anna Zdunek
                                                                              Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (19 grudnia 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (19 grudnia 2016, 15:03:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392