Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na dz. nr 258/20 w Lisim Ogonie


Białe Błota, dnia 27.06.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota

KOŚ.6220.32.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 czerwca 2017 r Pana Piotra Możejko - Prezesa Zarządu  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej w Lisim Ogonie, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, gm. Białe Błota”

 

Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (27 czerwca 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (27 czerwca 2017, 10:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 405