zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działkach nr 46/6 i 44/1 w Kruszynie Krajeńskim

Białe Błota, dnia 07.09.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.42.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 t.j.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 sierpnia 2017 r. (wpływ 06.09.2017 r.) Pana Marcina Misior działającego w imieniu Impresa Pizzarotti & C. S.P.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (7 września 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (7 września 2017, 09:15:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453