Gospodarka finansowa gminy w 2008 roku

Informacje o wykonaniu budżetu, pomoc publiczna (w tym ulgi, odroczenia i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Białe Błota 2009-05-27
 
      Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące gospodarki finansowej gminy Białe Błota za 2008 rok :

Wykonanie budżetu gminy : 1)      dochody       
-          plan             45 093 308,00 zł
-          wykonanie   43 935 709,56 zł
2)      wydatki        
-          plan             46 697 308,00 zł
-          wykonanie  44 007 805,22 zł
3)      deficyt w kwocie  72 095,66 zł.       

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 252,63 zł.
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, według załącznika nr 1.
Udzielone poręczenia i gwarancje – gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, według załącznika nr 2.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, według załącznika nr 3.  


    
 
 
  Wójt Gminy Białe Błota
 
Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 

 


 
Załącznik Nr 1
 
Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i dotacje
udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego
 

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego : 1.Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy      2 000,00 zł
 

Dotacje przekazane z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego :    

1. Urząd Miasta Bydgoszcz                    777 582,09 zł
2. Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka         47 594,00 zł
3. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy     187 608,85 zł
4. Gmina Szubin                                  6 468,06 zł.
 

 
    Wójt Gminy Białe Błota
 
Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 
  


 
Załącznik Nr 2
 
I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2008 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ( art. 14, pkt 2 lit e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. nr 249, poz. 22104 ze zmian. )
                                                           

Lp.
Imię i nazwisko lub nazwa (firma)
Należność główna
odsetki za zwłokę
Razem należność główna i odsetki za zwłokę
Przyczyny udzielenia ulgi
1.
Pietryszek Gabriela
1 918,90
1 305,00
3 223,90
Ważny interes podatnika
2.
Leśniewska Mariola
627,60
122,00
749,60
Ważny interes podatnika
3.
Niewiadomski Piotr
2 413,80
881,30
3 295,10
Ważny interes podatnika
4.
Grąbczewska Alicja
 1 927,60
1 394,00
3 321,60
Ważny interes podatnika
5.
Golacik Beata,                                Golacik Wojciech
745,00
0,00
745,00
Ważny interes podatnika z powodu suszy
6.
Kaszubowski Zbigniew
0,00
576,00
576,00
Ważny interes podatnika
7.
Emas sp. z o.o
8 224,00
156,44
8 380,44
Ważny interes podatnika
8.
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o.
25 880,67
430,00
26 310,67
Ważny interes podatnika i ważny interes publiczny


 
2.    Rozłożenia na raty


1. Krzywdzińska Katarzyna


 
3.     Ulgi udzielone przez Radę Gminy


1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Białe Błota
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
3. Białobłocki Ośrodek Kultury w Białych Błotach
4.Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie.
5. Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
 

    Wójt Gminy Białe Błota
 
Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 
 
 
 
Załącznik Nr 3
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym w 2008 r. udzielono pomocy publicznej 1. Emas sp. z o.o
 
    Wójt Gminy Białe Błota
 
Katarzyna Kirstein-Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Lucyna Krasulak (29 maja 2009)
Opublikował: Marek Jakubowski (29 maja 2009, 10:06:06)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (20 lipca 2017, 12:13:38)
Zmieniono: Informacje o wykonaniu budżetu, pomoc publiczna (w tym ulgi, odroczenia i inne)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2609