Ogłoszenie z dnia 01 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn. „Sprzedaż autobusów szkolnych”

1. Przedmiotem przetargu są następujące pojazdy:
 
a) Autobus marki JELCZ
- marka, typ, model pojazdu:             JELCZ L090M/S
- nr rejestracyjny                                CBY56TE
- rok produkcji:                                  2005
- data pierwszej rejestracji:                 09.12.2005 r.
- dopuszczalna masa całkowita:           12 000 kg
- numer identyfikacyjny VIN:               SUJ09010050000491
- pojemność / moc silnika:                   4580 cm3 / 132kW
- liczba miejsc:                                    42+1+1 na wózek
- liczba osi:                                         2
- cena minimalna:                               45 000,00 zł.
 
2. Sprzedaż autobusów nie podlega ustawie o podatku VAT, w związku z tym Nabywca otrzyma fakturę z adnotacją, że sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT.
3. Nabywca zobowiązuje się do podpisania rezygnacji z polisy OC.
4. Nabywca będący przedsiębiorcą załącza do oferty aktualny odpis z Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
5. Jeśli przepisy prawa wymagają uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych podatek ten zobowiązuje się uiścić Nabywca.
6. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do zawarcia pisemnej umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oraz do zapłaty należności za pojazd w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży przelewem na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego. Nieuregulowanie należności w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert o możliwości nabycia pojazdu.
7. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku przetargu odbędzie się w dniu 16.06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Białych Błotach, w biurze Rady Gminy (pokój nr 18).
8. Termin oględzin przedmiotu przetargu należy ustalić w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, pokój 117, lub pod numerem telefonu 52 349 45 04 (Patrycjusz Migawa).
9. Cena ofertowa nie może być niższa od ceny minimalnej.
10.Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na poszczególne pojazdy.
11.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Ogłoszenia.
12.Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota do dnia 16.06.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusów szkolnych” - NIE OTWIERAĆ!
13.Wybraną ofertą będzie oferta zawierająca najwyższą cenę.
14.Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
15.Wójt Gminy Białe Błota może przetarg odwołać bez podania przyczyny.
16.Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu należności.
Formularz ofertowy (16kB) word
Unieważnienie przetargu (243kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Patrycjusz Migawa (1 czerwca 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (2 czerwca 2017, 09:58:59)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (30 czerwca 2017, 13:29:48)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 494