Społeczna komisja mieszkaniowa

Społeczna komisja mieszkaniowa

RGK.0007.48.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.48.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 kwietnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. [...]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w dniu 26 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w składzie : 1. Bronisław Balcerowski         -   Radny Rady Gminy [...]

metryczka